Menighedsrådet 2020-2024

Lise Antonsen 
Formand
Mail: formand@holstedkirke.dk

Pia Holgersen
Næstformand og kontaktperson
Mail: kontaktperson@holstedkirke.dk

Maria Nielsen
Kasserer

Anja Sjöblom Rasmussen
Medlem

June Madsen
Medlem

Else Weberg
Medlem

Maria Borg
Medlem

Susanne Rehder
Medlem

Ulla Ginsbo
Medlem

Karin Fuglsang
Medlem

Annja Hansen

Medlem

Kirkeværge
Ubesat for nuværende

Michael Munch Hvistendahl
Kbf. sognepræst

Anders Christiansen

Sognepræst

undefined

Jesper Lund Hougaard
Sognepræst (vikar)

Konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag d. 3/11-2020

Nu er menighedsrådet konstitueret 2020-2024

Velkommen til de nye og tak for indsatsen til alle der har været og fortsat er med til at gøre Holsted Kirke til et dejligt sted at være. 

Referat fra konstitueringsmødet