Legalisering af attester

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Ved personlig henvendelse kan du få legaliseret op til 7 dokumenter, mens du venter. Du behøver ikke at bestille tid i forvejen. Kort der viser, hvor du kan finde Legaliseringen.

Udenrigsministeriet opkræver et gebyr ved legalisering.

Det er ikke nødvendigt at møde op personligt for at få sine dokumenter legaliseret. Du kan sende dem med posten til:

Udenrigsministeriet
Legaliseringen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Du skal huske at vedlægge en frankeret svarkuvert samt enten en check (stilet til Udenrigsministeriet) eller en kvittering for bankoverførsel til dækning af gebyr. Ønsker du at få dokumenterne sendt til en adresse i udlandet, kan du enten vedlægge en frankeret kuvert eller overføre 90 kr. til dækning af porto ved anbefalet post eller 15 kr. til dækning af porto ved almindelig post. Angiv i så fald den ønskede forsendelsesmåde.

Opgiv gerne kontakttelefonnummer.

Udenrigsministeriet legaliserer og returnerer dokumenterne inden for min. 2 uger. Dog må man forvente en længere sagsbehandlingstid i sommermånederne juli og august samt over jul og nytår 2015. Vi returnerer ikke dokumenter med kurérservice.

Telefonisk henvendelse

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14.00-15.00 på telefon 33 92 12 33.

For mere information, besøg http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/  

(information indhentet fra um.dk)