Kirkeklokkerne

Holsted Kirke har to malmklokker, som er støbt hos firmaet Paccard i Annecy i Frankrig. De vejer henholdsvis 640 kg og 450 kg.

Den ene klokke er skænket af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. 

På hver klokke er der to indskrifter, en bunden og en fri.

 Den bundne indskrift findes på klokkernes øverste rand og lyder på begge klokker:

 "STØBT TIL HOLSTED KIRKE 

NÆSTVED 2001 AF PACCARD I FRANKRIG"

 

Den frie indskrift på den første klokke lyder således:

JEG SYNGER UD

ET ORD FRA GUD
OM LYS OG LIV OG GLÆDE

Klokken fortæller det glædelige budskab om Guds ord, der skaber, hvad det nævner: Skabelsens lys, opstandelsens liv og menneskers glæde.  Eller sagt med vore store højtider: Det er julens lys, der skinner i mørket, påskens liv, der står op af døde og pinsen, der giver os livsgnisten tilbage.

 

Den frie indskrift på den anden klokke lyder således:

JEG KALDER HOLSTED MENIGHED

TIL TRO OG HÅB OG KÆRLIGHED

Holsted menighed bør lyde klokkens kalden og begive sig hen i kirken for at høre om troen og håbet og kærligheden, som udfoldes i gudstjenestens ord og salmer. Samtidig lyder der et kald til at gå tilbage til livet og hverdagen med hinanden og være tro og trofast, være fuld af håb og give andre del i dette håb, og endelig at øve kærlighedens gerninger imod hinanden.