Altertavlen

Altertavlen i Holsted Kirke er en glasmosaik, som måler 6 x 4,6 m.  Den er skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som fortæller følgende om sit arbejde:

Opgaven i Næstved har været spændende for mig og væsentligere end tidligere opgaver af flere gr unde. Fra begyndelsen er jeg med til at præge en ny kirke, som har været undervejs i en lang årrække.

Hvor altertavler normalt er belyst og nogle gange forgyldt, så lyset genspejles, så er tavlen i dette tilfælde karakteristisk derved, at den gennemlyses og således rummer lyset i sig, så det bliver en del af motivets væsen.

Jeg har valgt som motiv denne passage fra Johannes-evangeliet: 

"I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være.  Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen." Thomas siger til ham: "Herre! Vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen" Jesus svarer: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."

Der fremstår en skikkelse i rudens venstre hjørne, Kristus, der ligesom står foran den symbolske vej, som også er sandheden og livet. Ud fra den vej vil et farvet lys opfylde kirkerummet med en forhåbentlig oplevelsesladet strålekrans.

Altertavlen er i samarbejde med Per Steen Hebsgaard, Vanløse, udført med to lag farvet glas: Et lag 4 mm bemalet glas, som er brændt ved omkring 800 grader, og et lag udskåret glas, der er samlet som glasmosaik. Dette lag er mundblæst, farvet glas, fremstillet under min overvågning i St. Just i nærheden af Lyon i Frankrig.

 Ruden er tænkt belyst indefra om aftenen, således at den også uden for gudstjenester og andre kirkelige handlinger vil blive et markant og synligt tegn ved denne indkørsel til byen.

 Til altertavlen er skaffet storslået støtte fra Augustinus Fonden.

 Da jeg i min kunst ikke har lagt skjul på mit tilhørsforhold til kristendommen, har jeg indlevet mig i denne opgave og har med al kraft forsøgt at skabe et værk til glæde og eftertanke for nuværende og fremtidige borgere i Næstved.