Kirkens historie

KIRKENS HISTORIE FRA 1969 TIL 2001

Om Sognet

Den 3. december år 2000 blev Holsted Sogn udskilt fra Herlufsholm Sogn og oprettet som selvstændigt sogn. 

Ved sognets oprettelse er der opstået et sognefællesskab mellem de tre gamle landsbyer Holsted, Øverup og Vridsløse og de store bolig- og erhvervsbyggerier, der i de senere år er opstået inden for sognets grænser.  Det nye sogn har naturlige grænser: Susåen mod vest, Ellebækken mod syd og de høje bakker mod øst og nord.  

 

Om Kirken

 1969:   Møde mellem Herlufsholm Menighedsråd, Roskildes biskop og Herlufsholm Kommune om placering af en ny kirke i området.

1974:  Næstved Kommune meddeler, at den fremtidige kirke vil 
kunne bygges indenfor det institutionsområde, som er planlagt i forbindelse med gennemførelsen af Holsted-Nord-planen.

1979:  Møde mellem Næstved Kommune og menighedsrådet, der anmoder om placering af en grund til kirkesal m.v.

1985:  Holstedhus fungerer som kirkesal frem til 1997.

1987:  Næstved byråd godkender lokalplanen for området; i planen 
er området, hvor Duelundsgården ligger, udlagt til kulturelt formål.

1990:  Med Kirkeministeriets godkendelse erhverver og overtager menighedsrådet Duelundsgrunden.

1991:  På et offentligt møde i Holstedhus vedtages planen om at
bygge en kirke på Duelundsgrunden.  Kirkecentergruppen
nedsættes til planlægning af kirkebygningens udformning.

1992:  Menighedsrådet godkender byggeprogrammet, der indsen-
des til Kirkeministeriet, bilagt ansøgning om tilladelse til
opførelse af kirke og sognegård. 

1993:  Arkitektfirmaet Sahls Tegnestue, Århus godkendes af
menighedsrådet som arkitekt på byggeriet.

1997:  Holsted Sognegård indvies og indrettes med kirkesal.

2000:  Holsted Kirkesal indvies til midlertidig kirke.  Samtidig
erklæres Holsted Sogn, Næstved, for selvstændigt sogn.

2001:  Holsted Kirke indvies søndag den 21. oktober.