Lysgloben

Grenen fra Livets Træ

 Det var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse, da Y's Men i Næstved ved kirkens indvielse gav os en sum penge, der stod lysglobe på.

 Tidligere kirketjener og altid smed, Preben Aagaard, har tegnet og udarbejdet lysgloben, og mange, gode tanker og kristne symboler er nedlagt i den:

 Lysgloben er vores runde jord med et parbreddegrader omkring, som vi kan stilleverdensomspændende lys på. Lysgloben er altså ikke bare lokal, men også global. Den holdes oppe af en tredelt stander, som vi i kirken kun kan forstå som 3-enigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, som vi alle holdes oppe af.

 Men lysgloben er også tænkt som et træ,Livets Træ, der står i Paradisets Have, og som omtales både i begyndelsen og i slutningen af bibelen, nemlig i 1. Mosebog og i Johs. Åbenbaring. Som vi synger det i en af vore julesalmer: "Grenen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kviste".

 Fra den 3-enige stamme med korset og det store hjerte, som Gud har tabt til mennesker på jorden, løber grenene videre op i træets krone for at ende i Jesu kors øverst oppe på den bare knold uden for Jerusalem, på Golgatha.

 Sådan bliver der i vores lysglobe forbindelse mellem Livets Træ og Korsets Træ, for: "den have, Guds engle flyver i, vil Jesus for os oplukke".

 Selve lyset i lysgloben er endnu et stærkt symbol: Midt i lysgloben, dvs. midt i verden, står Jesus som Verdens Lys. Han siger til os: " er Verdens Lys. Den, som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys". Og Han tilføjer: "I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. [...]. Således skal jeres lys skinne for menneskene, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene".

 Vi tænder et lys i lysgloben og ønsker noget godt for nogen ... For vores mand eller kone, vores datter eller søn, ven eller kæreste.  For en, vi har mistet og savner. For en, vi ønsker alt det bedste for. Ja, vi tænder et lys for os selv, og jeg tror, vi straks har det bedre.

 Vi har haft den glæde at se, at mange i sognet har taget lysgloben til sig og bruger den, når der er lejlighed til det: I gudstjenesten, ved dåb, bryllup og begravelse, i konfirmandundervisningen, og når de lige kommer forbi...

Inger Elise Krogh