Vejledning ved dødsfald

Ved dødsfald er der for de efterladte mange ting at ordne og beslutte. Måske har familien allerede et gravsted. Er dette ikke tilfældet, er det en vigtig afgørelse, der skal træffes, når et gravsted skal vælges. Hvad skal der foretages?

Hvad gør man ved dødsfald?

Dødsfald skal af de efterladte meddeles begravelsesmyndigheden, dvs. den personregisterførende sognepræst senest 2 hverdage efter pågældende dødsfald. Denne anmeldelse kan evt. ske til en bedemand, der sørger for anmeldelse af dødsfald og hjælp til udfyldning af nødvendige papirer for begravelse eller kremering (brænding). 

Ved anmeldelse af dødsfald skal der tages stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes. Ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, skal så vidt muligt efterkommes.

Kirkelig eller borgerlig

Var afdøde ved sin død medlem af folkekirken eller et trossamfund udenfor folkekirken, anses det som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse. Var afdøde ved sin død ikke medlem af folkekirken, anses dette som udtryk for et ønske om borgerlig begravelse (uden gejstlig medvirken). 

Ønsker de efterladte en begravelseshandling, der går imod afdødes egen stillingtagen med hensyn til medlemskab af folkekirken, skal dette ønske godtgøres.