Medlemskab

Som medlem

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor  man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som fx koncerter, kirkekor, foredrag, babysalmesang, spaghettigudstjenester og meget andet.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

 

Vil du melde dig ud?

Hvis du vil melde dig ud, skal du tage kontakt til kirkekontoret i dit sogn. For at udmelde dig, skal du oplyse dit fulde navn, adresse samt CPR.nr. i en skriftlig henvendelse. Du er også meget velkommen til at tale med en præst, hvis du ønsker det.

Husk, at det er gratis at udmelde sig af folkekirken, og Kirkeministeriet har ikke givet særskilt godkendelser til enkelte virksomheders særlige udmeldelsesprocedure. Dvs. der kræves ikke brug af NEM-ID. Der kræves blot, at du oplyser dit fulde navn, adresse og CPR.nr. i et brev eller e-mail til dit bopælssogn.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke.

Kirkebogsførerne registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registeret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

 

Overvej konsekvenser før du melder dig ud

Du har ikke ret til kirkelige handlinger, og din beslutning vil blive respekteret som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker din begravelse eller bisættelse.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse lokale tiltag landet over. Nogle vælger af samme årsag, at fastholde medlemskabet af folkekirken, selvom de ikke selv er troende.