Grundstenene

I våbenhuset er ophængt et grundstensdokument, der beskriver Holsted Kirkes tids- og bygningshistorie.

Et tilsvarende dokument samt dagens aviser og gældende danske mønter er nedlagt i et forseglet blyrør og gemt i væggen bagved.

Fra den gamle, i 1560 nedlagte Vridsløse Kirke er hentet tre karakteristiske marksten, som er indmuret i væggen i en trekant, symbolet på treenigheden:

Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

  

De tre grundsten kan også tolkes som symboler på troen, håbet og kærligheden.

Ved disse grundstens anbringelse i kirkevæggen i den nye kirke er der skabt forbindelse helt tilbage til kristendommens første tid i Danmark.

Holsted Sogn var oprindelig en del af Herlufsholm Sogn. Derfor har to munkesten fra Herlufsholm Kirke også fået deres naturlige plads i kirkevæggen. 

 Ét sogn er blevet til to.