Mange dejlige babyer har allerede grinet og smilet i de tidligere sæsoner, hvor vi hver onsdag kl 10.00 mødes i kirkens smukke rum for at være sammen om salmer, børnesang og danse. Rim og remser leges ind, så barnets sanser stimuleres både sprogligt og musikalsk. Babysalmesang er for babyer i alderen 2 måneder til 1 år og deres forældre, og der er fokus på den tætte kontakt mellem forælder og barn.

Efter ca. tre kvarter er der mulighed for at hygge sig i caféen, hvor der vil være kaffe, te, saft og brød og lejlighed til hyggeligt samvær. Deltagelse er gratis.

Af hensyn til en eventuel venteliste er det vigtigt at melde sig til og at melde sig fra, når eller hvis man stopper igen. Tilmeldingsseddel udfyldes ved første fremmøde.

Vi ser frem til at se "gamle" som nye babyer og deres mødre/fædre.