Dåben er en festdag i familien, hvor det nyeste skud på stammen fejres.

Ønsker I jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret, som vil aftale det videre forløb med jer.

I skal være opmærksomme på, at hvis barnet skal døbes, efter det er fyldt 6 måneder, skal I sørge for at få jeres barn navngivet inden da.

Det er aldrig for sent at blive døbt, og du kan sagtens få dit barn døbt, selvom det er ældre, eller du kan blive døbt i forbindelse med din konfirmation, eller som voksen senere i livet.

Navngivning

Barnet skal navngives, når det er senest 6 måneder gammelt. Skal jeres barn ikke døbes, eller skal det først døbes, efter det er fyldt 6 måneder, skal I udfylde en ansøgning om navngivning, som skal underskrives af begge forældre og sendes til morens hjemsogn - også selvom I ikke er medlem af folkekirken. Læs mere og find blanketten på borger.dk.

ast.dk kan I se listerne over godkendte navne.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, skal du gøre dette på borger.dk. Herefter bliver navneændringen behandlet i det sogn, du bor i.

Som udgangpunkt skal du betale et gebyr på 480 kr for at søge om navneændring (gebyret er 2017-prisen). Ønsker du at ændre navn i forbindelse med bryllup, kan du læse mere under vielse.